Opinia ekspercka Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.